logo2

Yalıkavak Gerçek Escort Temeli Sağlam İlişkiler

Yalıkavak gerçek escort yeniden başlama sanatının üçüncü ihtimali, budur: Kendi benliğinden dayanak almak. Kendini sevmek hayatta çok şeyin temelidir, ama her şeyden önce, başkalarını sevebilmenin temeli. Ötekilerin beni sevebilmesinin de temeli. Orada, ötekilere sadece onlar sayesinde kendi sorunlarından kurtulmak amacıyla bakmayan bir insan olduğunu ta
uzaktan fark ederler.

Hayatta doygunluğa ulaşmaktan önce ötekileri değil, kendisini sorumlu tutuyordur o insan. Kendi kendisiyle iyi bir ilişki geliştirerek, başkalarına da verebileceği kadar fazla iç anlam üretebilmiştir. Anlam kaynağı haline gelen bir insandan daha erotik bir şey pek yoktur, bunun için biraz kendine özenmek yeter de artar. Bodrum escort ötekilerin ilgisini kazanamasa bile, kendine yönelmek insana ötekilerin kayıtsızlığına veya sırt çevirmesine dayanacak kuvveti verir.

yalikavak gerçek escort
yalikavak gerçek escort

Yalıkavak Gerçek Escort Ötekilerin Hissiyatını Bilmez

Demek, bir insanın ölçülü bir narsisizm gütmeyi becermesi sorun değildir, bu narsisizmden aynı zamanda ötekilere yönelme kuvvetini de devşirebilir. Ötekilerle iyi ilişkiler kurmayı ve onları sürdürmeyi başarırsa, kendisine de iyilik yapmış olacaktır. Sorunlu olan, insanın sadece kendisiyle alakadar olduğu ölçüsüz narsisizmdir; fark ettirmeden onları tamamen kendine mal etmek üzere ötekilere yem atan abartılı şirinlikte de görürsünüz bunu. Ne var ki ötekilerle ilişkilerin iyi kurulmaması, neticede yine narsisist benliği etkiler ve onu yalnızlaştırır.

Yalıkavak gerçek eskort kendini ölçülü bir biçimde sevmeyi veya en azından kendinden hoşlanmayı öğrenmek hangi yoldan mümkün olur peki? İnsanın kendi benliği içindeki değişik zıt taraflarla uyumlu ilişkiler kurmayı sağlayan kendiyle dost olmak yoluyla olur: Beden, ruh ve zihin arasında, sıcak duygularla ayık düşünceler arasında, özgürlüğe dönük büyük arzu ile aynı ölçüde büyük olan bağlanma ihtiyacı arasında uzun süre dinsel ve kültürel ön kabullerle bedenin, duyguların ve özgürlüğün gerekleri pahasına kontrol altında tutulmuş karşıtlıklardır bunlar.

Artık kendi kendisiyle ve birlikte yaşayabilecekleriyle uzlaşma yolları bulmak, yönünü tayin etmek üzere kendisi için hayatta kimin önemli olduğuna karar vermek, bireyin elindedir. Dışsal normlardan kurtulduktan sonra kendi formlarını oluşturmaya muktedir hale gelmek ve bundan anlam üretmeyi sağlamak elde bir değildir tabii, insan bunu ancak uzun bir süreç sonucunda öğrenebilir. Hayatın kendisi, insanın kendi bedeniyle ilişkisinden başlayarak anlam kaynağına dönüşür. Bedenin, bana uymayan hususiyetleri olunca ne olacak?

yalikavak gerçek eskort bayan
yalikavak gerçek eskort bayan

Yalıkavak Gerçek Eskort Bayanlar Koşullu Seks

Ama buradaki ben ne anlama gelir? Bedenimi yaratmış olmayan ama onun nasıl olmasi gerektiğine dair gayet sarih tasavvurlar geliştiren düşüncemin hoşuna gitmiyordur bunlar. Değiştirilemeyecek veya ancak koşullu olarak değiştirilebilecek bir şeyle cebelleşmek, anlamlı mıdır? İnsanın kendi iktidarında olana yoğunlaşması daha akıllıca olmaz mı? Iktidarımda olan, hayatın verili yalın öyle’si değil, onu yaşama tarzımızın nasıl’ıdır.

Bunun en sağlam temeli, ilkin hayatın nasılsa öyle olduğuna rıza göstermek ve onun beni başkalarında olmayan bazı hususiyetlerle donatmış olduğunun farkına varmaktır. Yalıkavak gerçek eskort bayan bana düşen görev, bu hayatın bütün hususiyetleriyle ve önümüze koyduğu sorularla, nasıl hayatın tamamına ilişkin değerli bir katkı hasıl edecek şekilde yaşanabileceğini sınamaktır.
İnsanın kendisiyle dost olmasını kolaylaştıran duyular da dahildir bedensel donanıma.

Duyusal olarak güzel olana alan açan, burada kendi benliğini kuvvetlendiren bir şey bulur, bir sevinç kaynağı bulur ve hayata dair bolca anlam bulur, çünkü duyular benlikle dünya arasında, benlikle ötekiler arasında çok katmanlı ilişkilere aracılık ederler: Güzel bir manzaranın, harika bir müzik parçasının, cezbedici bir kokunun, iyi bir yemeğin, insana iyi gelen bir sarılmamın duyumsal etkileri, insanın güçlerini kolayca yeniden canlandırır.

Görme, duyma, koklama, tat alma ve dokunmadan oluşan beş duyuyla hayatı ve dünyayı kavrar, hareketteki altıncı duyuyla tecrübe eder (bütün bedenimizdeki sayısız “hareket sensörü” sayesinde) ve bedenin içindeki, “karındaki” (binlerce sensör sayesinde) yedinci duyuyla hissederiz onu.