Turgutreis Rus Escort Zamanından Tasarruf Ediyor

Turgutreis rus escort bıktığı insanlara “Beni rahat bırak!” Artık derdi değildir, geri çekilir, bloklar arası mümkün olsaydı, ne güzel olurdu!” Ama öteki de der ötekini: “Canım istemiyor!” En azından birisi için, ileri modern zamanlardaysa giderek artan oranda her ikisi için, başka şeylerin seksten daha önemli hale gelmesi de söz konusu olabilir. Iş. Fitness. Hobiler. Arkadaşlar. Çocuklar.

Modern hayatın merkezkaç kuvvetleri, her zamankinden daha fazla çekiştirip sürükler çiftleri. Onları bir arada tutan artık din, gelenek, töreler gibi dışsal yerçekimi kuvvetleri değil, sadece birbirlerine olan ilgileri ve birbirlerinin iyiliğini istemeleri gibi içsel yerçekimi kuvvetleridir, bunlarsa zayıflamaktadır ve yitip gidebilirler: fadeout.³ Sürmekte olan vakalarda, birisi içinde yaşadığı ilişkiyi aslında artık istemiyordur.

turgutreis rus escort
turgutreis rus escort

Turgutreis Rus Escort Fitness Uzmanları Sevmekte

Ama ayrılmak da risklidir, yorgunluk çıkartacak, alışılageldik olanın haddinden fazlasını kaybetmeye yol açacaktır. O halde kişi, seksten imtina ederek ilişkiyi sürdürür. Veya birisi ilişkiyi kaybetmekten korkar,aslında istemediği halde seks aracılığıyla yakınlaşmaya çalışır, tiksintiyle ürkerek geri kaçar, diğerine mesafe alır – frijitlikten ziyade utangaçlık…

Bodrum escort ile fakat belki bazısı gizli kalan başka sebepler de vardır: Kendi cinsiyetine çekim duymak veya aseksüellik. Sadece mesela doğumu takip eden geçici aseksüellikten değil, kişinin istidatlı olduğu kalıcı bir aseksüellikten söz ediyorum.

Bedensel bir hastalık à ruhsal bozukluk da sekssizliğe yol açabilir. Escort rus turgutreis gizli bir sebep, burnout (tükenmişlik) olabilir; insanın kuvvetleri tükenirken, seks terk etmek istenmeyen bir yan etki olarak tezahür edebilir, seksten kesilmek hayatın artık çok ağır ve çalışmanın imkânsız hale geldiğine dair bir alarm işareti olabilir. Gerçi samimi bir sarılma mucizevi şifa kuvvetlerini harekete geçirebilir.

Birçok başka sebep de ihtimal dahilindedir. Ama her seferinde aynı soruyu soracağız: Ötekini anlamam mümkün müdür? Ve her şeyden önce: Bunu istiyor muyum? Onu sekssiz bırakmak zorunda kalan bizzat bensem, anlayış görmeyi umabilir miyim? Anlayışla karşılanmak için bir şey yapabilir miyim? Onunla ilişkimle ilgili, onun da yeniden durumdan emin olmasını sağlayacak açık bir karara varmak,bana mı düşer?

Turgutreis rus escort bayan farklılıklarınızı yaşamayı hangi alanlarda deneyimleyebiliriz? Bu deneyimlerin birbirimizle ilgili temel anlayışımıza halel getirmemesini nasıl sağlayabiliriz? Şu da var ki, anlamak istemenin ve birbirine anlayış göstermenin en azamisi bile, cinsiyetler arasındaki bitmek bilmez yanlış anlamaları ve ihtilafları sona erdiremeyecektir.

Bunlar, kaçınılmaz olacağı aşikâr olan geçimsizliklerin başka araçlarla icrasına yarayabilir sadece: Daha mizahi, daha yaratıcı, daha incelikli, daha hafifmeşrep, daha barışçıl bir
şekilde, zafere ve alt etmeye, yenilgiye ve tâbi olmaya dönük olmadan.

Ötekiyle çatışma, insanın kendi kendisiyle çatışmasını ikame etmek üzere istismar edilmemelidir; öteki, sizin kendi kendinizle çatışmanızın yansıtma yüzeyi ve idman partneri olabilir ancak. Yaşama ve sevme sanatının önemli bir kısmı, insanın kendi kendisiyle iyicil bir ilişki kurmaya gayret etmesidir; ötekiyle iyicil bir ilişkinin en önemli ön koşulu budur.