butik logo

Marmaris Escort Sağlıklı Kurallar Çerçevesinde Görüşüyor

Marmaris escort cinsel yaşam hakkında sağlıklı bilgiler verip, seks hayatını daha da gibi değildir. Ben küçük bir bölümünü kaleme aldım. Amacım örflere, adetlere, baskıcı aile yapılarına, dinsel baskılara yani cinsel renklendirmek; her türlü bağnaz, gerici, geleneklere, göreneklere, tabuların hüküm sürdüğü her inanışa darbe vurmaktır. Bir insanın rek yola çıkıp, çağdaş cinsel anlayışı savunmaktır.

Cinsel tabuların yaşamı, onuru, özgürlüğü her şeyin üstündedir, fikrini benimseye. bir an önce yok olması için mücadele vermektir. Cinsel tabuların benimsendiği hiçbir yaşam tarzını benimsemeyip, bunları şiddetle eleştirmek ve cinsel yaşama akılsal, bilimsel ve hoşgörüyle yaklaşmaktır.

Cinsel esareti yıkıp, cinsel özgürlüğe koşmaktır. Sözü daha fazla uzatmadan ünlü, psikiyatri tarihinin en radikal simlerden biri olan Wilhelm Reich’in sözleriyle bitirmek istiyorum: “Sağlıklı ve doyumlu cinselliğin var olabilmesi için özgür, sınıfsız bir toplumun varlığını öngörüp, cinsel özgürlüğün bulunmadığı uygarlık toplumunda insanoğlu hep büyük bir stres içerisinde yaşayacaktır.

marmaris escort
marmaris escort

Marmaris Escort İle Kitaplıktaki Gereken Faydayı Ümit Edin

” Her evde, her kitaplıkta bulunması gereken bu kitabı, herkese faydalı olacağı ümidiyle siz değerli okuyucularıma sunuyorum. Doğal olarak her insanın doğduktan öldüğü ana kadar maddi ve manevi ihtiyaçları vardır. Maddi ihtiyaçlar dendiğinde yeme, içme, giyinme, gezme, barınma, korunma; manevi ihtiyaçlar dendiğinde sosyal ve duygusal ihtiyaçlar yani zevkler, yetenekler, ilgiler, sevme, sevilme, inanma, kabul görme, birlikte yaşama akıllara gelir.

Marmaris İlçesindeki Bayanlar Cinsellik de hem maddi hem de manevi büyük bir ihtiyaçtır. Yani açlık ya da susuzluk gibi cinsellik de insan yaşamının temel yaşam içgüdülerindendir. Cinsellik insan yaşamının en temel ve haz verici gereksinimlerinden biridir. Hazzın yanı sıra türlerin devamı da ancak cinsellik ve üreme ile olanaklıdır. Bir insan yaşamının temel yaşam içgüdülerinden olan cinsel- lik neden bir tabudur? Tabu nedir? Sözlük anlamıyla tabu; kutsal sayılan kimi insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinsel inançtır.

Tabular, kutsal ya da dokunulmaz olarak da tanımlanabilen çok güçlü sosyal yasaklardır. Türkiye gibi muhafazakâr ülkelerde genel olarak cinsellik bir tabu olarak kabul edilmektedir. Escort Kız İle Yaşanmasını bir yana bırakın, üzerinde konuşulması, tartışılması, yazılması dahi yasaklı olan bir alandır. Çoğu kesimlerde cinsellik; “Ayıp, terbiyesizlik, haram, ahlaksızlık, kötü, çirkin” bir kavram olarak tabulaştırılmıştır.

marmaris escort bayan
marmaris escort bayan

Performansı Da Kendileri Gibi Şeker Escort Kızlar

Her ne kadar cinselliğin üstü örtülse de, tabulaştırılsa da, azgeçilemez bir olgudur. Freud’a göre insanların doğuştan iki eğilimi vardır: açlık ve cinsellik. Bunları yok saydığımız noktada tatmin edilmeyen bir insan en başta saldırganlaşır. Sonrasında ise insanda birtakım sorunlar baş gösterir. İstekleri doyurulmayan, isteklerini bastırarak (bastırılmış duygular dediğimiz kavramın devreye girdiği noktadır ki, çok da acıtır insanın canını) otomatik olarak bilinçaltına yönlendirir.

Marmaris escort bayan fakat bu duygu onu istemsizce rahatsız etmeye ve hatta yönetmeye başlar ve böylelikle korkunç, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Cinsel tabu ancak geri kalmışlığın, cahilliğin, eğitimsizliğin, feodal yapının hüküm sürdüğü yerlerde var olur. Özellikle Türkiye’nin Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde hüküm sürmektedir. Bırakın evlilerin, nişanlıların, sevgililerin caddelerde öpüşmesini, sarılmasını, el ele gezmeleri bile toplumsal bir yasaktır. Bu yasaklara uyulmadığında ise sonuç felaketle sonuçlanabilir.

Töre, namus suçları özellikle ataerkil toplumlarda aldatmak, zina etmek, evlenmeyi reddetmek, boşanmaya çalışmak, tecavüze uğramış olmak gibi nedenlerle başta kadınlar olmak üzere aile fertlerine yöneltilen şiddetlere neredeyse her gün tanık olmaktayız. Nedeni ne olursa olsun, yaşanılan bu olaylar insanlığın utanç kaynağı, ilkellik göstergesi, vurdumduymazlığı, medeni yaşamdan yüz yıllarca geri kalmışlığın en belirgin göstergesidir.

Cinsel tabular ne yazık ki cinsiyetler arasında da farklılık gösteriyor. Cinsel tabuların hüküm sürdüğü yerlerde kadınlarda özellikle bekâret baskısı ön plandadır. Her ne pahasına olursa olsun bir kadının ilk görevi bekâretini koruyup evleneceği kişiye sunmasıdır. Bunun dışında bir kadın istisnalar haricinde kiminle evleneceğine ya da boşanmak isteyeceğine kendisi karar veremez. Onun görevi kendisine denileni sorgusuz sualsiz yerine getirmektir. Birileri devamlı, “şöyle dur, böyle git, şöyle yap,” emir kipleri yağdır.

2 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Turan Kara

marmarise tatile geldiğimde görüştüğüm bu bayan seksin tam ilgi odağı olmuş insanı haz duygusunu tattıran kadın , Marmaris escort olarak 1 numaraya alıyorum seni <3

Hasan K.

Tamamen profesyonel birisi kendisine teşekkür ediyorum güzel vakit geçirttiği için bana