butik logo

Marmaris Dul Escort Bayanlar Global Ortamda Popüler

Marmaris dul escort bayanlar birlikte çalışmayı, birlikte üretmeyi, özgürce sevişmeyi savunan ve uygulayan topluluklar kuruldu. Mormon kilisesi de çok nan ve eşliliği uygulamaya koydu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Noyes da anlaşıldığına göre bu akımlardan, bu düşüncelerden etkilenmişti. Yale Universitesi’nde teoloji okudu. Ancak Kutsal Kitap’ı yorumlamakta
yerleşik inançlara uymayan, özellikle evlilik ve özgür aşk konusundaki düşünceleri yüzünden hocalarına ters düştü. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Papaz olamadı. Yaşamı boyunca,kaçak çalışan bir vaiz olarak kaldı.

Ama izdeşleri onu Tanrının Elçisi ve Mesih olarak kabul ettiler ve ona saygıyla bağlandılar. Elbet bu konumu da ona, ütopyasını gerçekleştirebilecek gücü ve olanakları kazandırdı. Noyes’un inancına göre Kutsal Kitap, insanların birbirlerini sevmelerini emrediyordu, komşusunu da kendisini sevdiği gibi sevmesini istiyordu. Bunu böyle buyururken, sevginin doğal sonucu olan, sevişmeyi yasaklamış olamazdı. Tek eşli evliliğin,sevginin büyümesini, yaygınlaşmasını önleyip engellediğini düşünüyordu. Tek eşli evliliğin yerine toplu evliliği, kendi deyişiyle,karma evliliği öneriyordu.

Cinselliği Tanrının bir bağışı olarak değerlendiriyor, “cinsellik organlarımızdan utanç duymak, Tanrinin yarattıklarından utanç duymaktır” diyordu. Cinsel ilişki tam bir masumiyet ve sevgiyle gerçekleştirildiği zaman, insanların günahlarından arınacaklarını, günahsız olacaklarını savunuyordu. Noyes’un kurduğu topluluk, Oneida Topluluğu adıyla tanınmıştı ama asıl adı, Günahsızlar Topluluğu’ydu. Noyes insanların, yaşamdan haz almasını savunuyordu ama öyle başıboşluğa, tembelliğe de karşıydı. Günahsızlar ve ürettikleri refahı paylaşıyorlardı. Kadınlarla erkekler eşitti.
Marmaris escort kadınlar o zamanın uzun etek modasına uymuyor, kısa etek giyiyordu. Topluluğu’nda insanlar, kadın erkek birlikte çalışıyor, üretiyor yiyor ve saçlarını da kısa kestiriyorlardı. Noyes insanların yaşa tembelliğimin tadını, keyfini çıkartmalarına karşı değildi, herkesin çalışmasını istiyordu.

marmaris dul escort bayanlar
marmaris dul escort bayanlar

Marmaris Escort Oneida Topluluğunda Bile Paylaşım Görmüş

Oneida da yaşayan herkes haftanın altı günü çalışıyordu. Ya topluluğun çiftliklerinde, ya okulda, ya bütün topluluğu barındıran büyük konakta ya da Oneida’da yeni yeni kurulmaya başlayan ticaret ve imalat tesislerinde, fabrikalarda çalışıyorlardı. Marmaris escort oneida topluluğunda insanlar çok yüksek bir standarda erişmişlerdi. Topluluktaki doktorlarla dişçiler herkese ücretsiz bakıyor,terziler ve ayakkabıcılar topluluğun giyim ve ayakkabı gereksinimlerini karşılıyorlardı. Konağın yemek salonunda herkese yemek veriliyordu.

Konakta büyük bir hamam ve Oneida toprakları içinde çeşitli spor alanları vardı. Oneida gölünde yelken kullanılıyordu. Yirmi iki kişilik bir orkestra ve bir tiyatro topluluğu da vardı. Toplulukta olan her kadın ve her erkek birbirlerinin karısı
ve kocası olmanın yanında toplulukta doğan her çocuğun da anası ve babasıydı. Çocukların, onları dünyaya getirenler tarafından sahiplenilmesine izin verilmiyordu. Topluluktaki bütün çocuklar on altı yaşına kadar okula gidiyorlardı. Başarılı öğrenciler Yale ya da Columbia Üniversitelerinde eğitimlerine devam ediyorlardı. Bu öğrencilerden bir çoğu üniversiteyi bitirdikten sonra yine Oneida Topluluğu’na geri dönmüşlerdir.

Cinsel deneyime girecek Noyes toplulukta yetişen gençlerin cinsel eğitimini kadar büyümüş gençlerin cinsel eğitimiyle ilgilenmek için de neyimli, olgun kadınlardan bazılarını görevlendiriyordu. Genç kızların eğitimini doğrudan kendisi üstleniyor ya gördüğü olgun deneyimli erkekleri görevlendiriyordu. Kuşkusuz gençler birbirleriyle de sevişebilirlerdi. Ancak bir kimsenin izin verilmiyordu. Toplulukta bedenler de içinde olmak üzere tek eşli bir ilişkiye girmesine, bir tek kişiyle ilişki kurmasına her şey paylaşılmalıydı. Bu kurala karşı çıkmak, Tanrı’nın buyruğuna karşı çıkmak demekti.

marmaris escort kadinlar
marmaris escort kadinlar

Marmaris Dul Escort Bayanlar Topluluğunda Noyes’in Sözü Geçer

Noyes, 1839 yılında, Putney, Vermont’da Günahsızlar Topluluğu’nu kurdu. Bir süre sonra topluluktaki cinsel uygulamaların dedikoduları Vermont eyaletinin dört bir yanına yayılmaya başladı. 1847 yılında Noyes zina suçundan mahkemeye verildi ve tutuklandı. 2000 Dolar kefaletle serbest bırakıldı. Ancak Noyes’ın kulağına duruşma günü linç edileceği söylentileri geldi. O tarihten birkaç yıl önce de Mormon kilisesinin kurucusu John Smith de benzer bir durumda linç edilmişti. Noyes çareyi kefaleti yakarak New York eyaletine kaçmakta buldu ve izini kaybettirdi.

Noyes New York eyaletinin kuzeyinde Oneida koyuna yakın bir yerde, 275 dönümlük bir arazi satın aldı. Bu arada genç bir mimarla da tanıştı. Mimar topluluğun gelecekteki gelişimini de göz önünde tutarak altmış odalı ve üç katlı bir konak projesi hazırladı. Noyes Putney’de kalan izdeşlerini çağırdı. 1848 yılının yaz ve güz ayları konağın yapımı için yoğun bir çalışmayla geçti. Dur durak bilmeden çalışarak konağın yapımınıtamamladılar. Marmaris escort dul bayanlar çok daha büyük bir konak yapılana kadar yirmi yıl boyunca bu konak topluluğu barındırdı. Sonra iki katlı bir çocuk yurdu, bir okul, işyerleri, tezgâhlar, ambarlar inşa edildi. Oneida Topluluğu’nun temel geçim kaynağı başlangıçta çiftçilikti.

Ama Noyes çiftçiliğin yavaş yavaş önemini yitirdiğine geleceğin endüstride olduğunu sezmişti. Fabrikalar kurmaya başladı. 1850 yıllarında yüze yakın insan daha topluluğa katıldı. 1850-1860 yılları içinde topluluğun yaptığı işler büyük kârlar getirdi. Çalışma saatleri günde altı saate indirildi. Oysa Amerika’da o zamanlarda fabrikalarda on iki saat çalışılıyordu. Zamanı ve Boş zamanları değerlendirmek için üyelerin kültürlerini artıracak kurslar düzenleniyor, resim, müzik dersleri, konferanslar veriliyor, birlikte kitaplar okunuyordu.

Bu yirmi yıl içinde, toplulukta otuz beş çocuk doğmuştu. En az yüz yetişkinin yaşadığı bir toplulukta, yirmi yıllık bir sürede yalnızca otuz beş çocuk doğmuş olması, erkeklerin hepsi bu konuda başarılı olamamış da olsa, gene de büyük ölçüde boşalmama ilkesine sadık kalındığının bir göstergesi sayılabilir. Oneida’da özgür sevişme düzeni şöyle yürütülüyordu: Belirli bir kadınla sevişmek isteyen erkek Noyes’un görevlendirdiği aracılara başvuruyordu.

Bu aracılar genellikle orta yaşlı kadınlardı. Aracı erkeğin sevişmek istediği kadına gidip soruyordu. Kadınlar herhangi bir erkeğin ya da bütün erkeklerin isteklerini geri çevirmek hakkına sahipti. Ama Oneida’da sevgisizlik anlamına gelecek olan böyle bir davranışla pek sık karşılaşılmıyordu. Tutulan kayıtlara göre kadınlar ortalama haftada 2-4 değişik erkekle sevişiyorlardı. Daha genç olanlar için bu sayı yediye kadar çıkıyordu.