logo2

Gümüşlük Genç Escort İktidarı Göz Ardı Edemiyor

Gümüşlük genç escort ayrıca tek bir fiilden doğabilecek bir yeni hayat üzerindeki olası iktidarı da göz ardı etmemek gerekir, bunun hem oluşmakta olan hayat hem de oluşmakta olan ebeveyn üzerinde kudretli etkileri olacaktır. Keza dikkat etmeme ve korunmama halinde tek bir fiille, hem kendi hayatını hem ötekinin hayatını önemli sonuçlara yol açacak bir bulaşmaya veya ölümcül bir tehlikeye maruz bırakabilecek olmanın iktidarını da göz ardı etmemek gerekir.

Herkes seks ister, az ya da çok. Ama hiçbir sonucu da olmasın isterler. Bu ise seksin sunamayacağı tek şeydir, tabii. Seks, arzuların hayal kırıklıklarına yol açan özerk dinamiğiyle ve suiistimale ayartan iktidarıyla, bir ilişkiyi anında tümden değiştirebilir. Bu dinamiği zayıflatmayı denemek için sevenlerin elinde bulunan imkân, duraklamak ve düşünmektir.

gümüşlük genç escort
gümüşlük genç escort

Gümüşlük Genç Escort Kaliteden Şaşmayanların Tercihi

Çok yaygın bir rivayetin aksine, zahitlik kesinlikle zevklere düşman değildir, tam aksine: Yeni baştan cezbe hazırlıktır. Tam da bir müddet gönüllü veya gönülsüz zahidane hizi, insanın cezbeye kapılarak emsalini aradığı bir yoğun performanslık takip eder. Gümüşlük genç eskorts zahitlik kabiliyeti, Eros’un mola verdiği zamanları ve hele sekssiz kalınan dönemleri atlatmaya, böyle zamanlarda dinlenmeye ve er ya da geç kendiliğinden yakınlığınızı arayacak olan ötekileri beklemeye geçmeye yardım eder.

Öteki tehlikesizce “Bugün istemiyorum,” diyebilir, ihtiyaç duyanın da dünyası falan yıkılmaz. Bilhassa yarınki veya öbür günkü evet’in ümidini veren bir hayır’sa bugünkü hayır, bu insana “güven içinde bekleme” hissi verir ve zahit lik kabiliyetine kesinlikle aşırı yük bindirmez, aksine baskı daha az isteyenin sırtına aktarır, böylece onun çok geçmeden daha fazla istemesi ihtimalini çoğaltır.

Bodrum escort ayrıca kelimenin Yunanca karşılığı olan Askesis’in ifade ettiği zahitlik alıştırmasının her zaman bir kendini sınırlama, geri çekme veya perhiz alıştırması olması gerekmez,tam tersi de mümkündür: Daha cüretkâr bir alıştırma da sinırları yıkmaktır, ötekinin de mutabık olması koşuluyla. Bu alıştırması, seks frekansını tamamen serbest bırakmak ve sekssizliğe seks kürüyle mukabele etmek biçiminde olabilir. Maceraya düşkün bir çift buna cesaret etmiş: 100 gün boyunca sakınmadan seks yapmışlar, günde en az bir kere, gece veya gündüz.

Gümüşlük genç escort bayanlar en azından bundan sonra, yani sınırların yıkılması uç noktaya vardırıldığında, sınırlar hissedilebilir hale gelir. Bu muhtemelen bütün insani ilişkiler için geçerlidir, ama özellikle cinsel alan için. Şimdi ortaya çıkan şudur: Erkek neredeyse her zaman ister, ama bunu yapamaz, yapamamasının fizyolojik sebepleri de vardır.

Kadın neredeyse her zaman yapabilir, ama bunu istemez, istememesinin fizyolojik sebepleri de vardır. Sınırsız şehvet duyan, birtakım sınırlara toslayacağının idrakine ancak tecrübeyle varır. Bu da ilk elde daha çok erkek için söz konusudur, kadın için daha az geçerlidir her ne kadar roller değişebilir olsa da.