Akyaka Rus Escort Etkinliklere Kültürel Gidiyor

Akyaka rus escort hayatları boyunca hermenötik potansiyellerini genişletmeye çalışırlar; yorumsamalzeme sunan her türden kültürel etkinliğe ve hayati sürekli yeniden yorumlayarak dünyaya farklı bakış açılarıni tarif eden kitaplara olan dikkat çekici ilgileri bundandır.

Bu emeklerinin ödülü, çevrelerindeki ve kendileriyle ilgili olguları algılama, değerlendirme ve yorumlama kabiliyetlerinin incelmesidir; böylece durumları, şeyleri, ötekileri ve kendilerini daha iyi anlarlar. Hangi işaretler neyin emaresidir? Kastedilen nedir?

akyaka rus escort
akyaka rus escort

Akyaka Rus Escort Bilhassa Çıkmazdayken Uyguluyor

Bütün bunlar başka türlü de anlaşılamaz mı? Bilhassa çıkmaza girmiş durumlarda göreneksel olmayan yaklaşımlar, başka bir şeyi tasavvur edilebilir hale getirirler, bir yol bulunur. Yorumlamak ve anlamak istemek konusunda, cinsiyetler arasında büyük bir ayrım çizgisi vardır; fakat basitçe doğal değildir bu ayrım, en azından kısmen öğrenilebilir bir şeydir.

Birçok erkeğin önünde açılan geniş bir keşif sahasi vardır burada: Erkekliğin değişerek yenilenmesi hareketi, işe hermenötik kabiliyetlerin genişletilmesinden başlayabilirler. Yeter ki, o sıradaki yorumlarını hakikatin kuşku görebilir. Erkekler yapabilirler mi bunu? Isterlerse her şeyi yapa türmez idrakiyle bir tutmaktan vazgeçsinler.

Marmaris Escort bunun yerine çok sayıda farklı yorum imkânına yöneltebilirler hırslarını: Az çok inandırıcılığı olan her yorum hakikatin bir vechesini içerir, demek ki ne kadar fazla yorum olursa anlaşılacak hakikatin daha mükemmel bir resmini elde ederiz. Mesele ötekini anlamak ise, sözel işaretlerin dışında sözel olmayan işaretleri de deşifre edebilmek gerekir; tersine, ötekinin anlaşılma çabasına yardımcı olmak da gerekir, bunun için mesela kendini ona daha fazla açmak gerekir.

Bir erkeğin bir erkeğe yönelteceği en güzel itham, onun kadınları iyi anlıyor olması olabilir. Bir kadının bir kadına yönelteceği en güzel itham da, onun erkekleri iyi anladığı. Ötekine daha fazla anlayış gösterebilme yolunda yararlı bir deneme, kendinizi, ihtiyaçları ve tasavvurlarıyla sizinkinden farklı olan onun konumuna yerleştirmektir.

escort bayan
escort bayan

Akyaka Rus Escort İhtiyaçlarını İyi Bilir

Siz bunu gönüllü olarak yapmazsanız, hayat dayatacaktır, çünkü hayat rolleri değiştirmeyi sever ve birisi birdenbire ötekinin rolünde bulabilir kendisini. Edward Hopper’in Şehirde Yaz resminde (1949) kadın geceliğiyle yatağın kenarına oturmuş, öne eğilmiş, kollarını kavuşturmuştur, erkekse onun arkasında çıplak yüz üstü uzanmış, kafasını yastığa gömmüş yatmaktadır.

Akyaka rus escort bayan bir doygunluk resmi değildir bu. Hopper’in diğer resminin tersi yöndeki bu konumlanmanın da ortaya attığı sorular vardır: Neler olmuştur? Biri, diğerinin ne hissettiğini anlayabilir mi? Erkek, erkekliğinin yaralandığını mı hissediyordur mesela? Kadın, artık arzulanmaya değer olmadığı endişesini duyuyor mudur? Bu, değersiz olmak anlamına mı gelir?

Ikisi bu durumdan nasıl sıyrılabilirler? Sıyrılmak istiyorlar mıdır? Şimdi henüz istemiyorlardır da, daha sonra, kızgınlık yatıştıktan isteyeceklerdir? sonra mi Seksin çekip gitmesiyle ilgili bu resimlerin hiçbirinin ne ifade ettiği açık seçik değildir, çünkü durumun kendisi çok defa açık seçik değildir.

Escort bayan zaten o nedenle, her seferinde yeniden takviyesi gereken hermenötik yaklaşımlar zahmetli ama faydalıdır: Sorular durup düşünmeye alan açar, bu sayede yeni bir yönelim bulmak mümkün olur. Felsefenin, sekssiz kalma buhranından çıkmaya yardımı dokunur, çünkü anladönük bir yüreklendirmedir.

Önce sebepleri sorgulamamız gerekir, çünkü sebepleri anlamayı başarırsak, belirtilerle ilgili yüzeysel tetkikleri bırakıp, teorik idrakle pratik deneyimin uyumu sayesinde bizi yoklayan değişimleri dikkate alır, olası uzlaşmaları sınayabiliriz. Peki seksin bizi terk etmesinin olası sebepleri nelerdir? Basit bir sebep, her ikili birleşmeden, farkları daha açık bir şekilde gün yüzüne çıkan iki tekin çıkmasının kaçınılmazlığı olabilir.

Bir nefeslenme molası gerektiğine işarettir bu,çünkü aşkın da ve aşkla beraber cinsel ihtiyaçların da nefes alması gerekir. Ne kadar sürer? Akyaka eskort kızlar en azından saatler süreceği kesindir, duruma göre günlerce, belki de haftalarca veya aylarca sürer, nadiren yıllarca.

Öznel hissiyat ve o zamanki tecrübeler, insanın kendisi hakkında vereceği kararı belirler: Buna ne kadar dayanabilirim? İlişkim benim için ne kadar önemli, seks ne kadar önemli?